Infomarkt

Tijdens het 2e Jaarcongres Wraparound Care is de mogelijkheid om u als bedrijf of organisatie met posterpresentatie te presenteren. Bent u geïnteresseerd in een posterpresentatie voor deze gerichte doelgroep en wilt u hierbij aanwezig zijn? Dat kan! Neem hiervoor contact op Logacom op 020-3203364 of stuur een e-mail naar office@logacom.nl.

 

Voor aanvullende informatie en kennis zijn tijdens het congres aanweizg: 

  • Lijn 5 brengt kinderen, jongeren en jongvolwassenen die hulp nodig hebben een halte verder in hun leven. Bij ons kunnen jongeren met én zonder licht verstandelijke beperking rekenen op een goede aansluiting. Ga voor meer informatie naar: www.ln5.nl
  • Uitgeverij SWP is een marktgedreven onderneming die vak- en wetenschappelijke informatie acquireert, ontwikkelt en distribueert met het oog op educatie, kennisontwikkeling en het leveren van een bijdrage aan het vinden van oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Ga naar www.swpbook.com voor meer informatie en online shop